Polityka Prywatności

Jesteś właścicielem salonu? Dodaj swój salon

Polityka Prywatności

Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo Użytkowników naszego serwisu, stosujemy procedurę rejestracji i logowania. Użytkownik po zarejestrowaniu się, uzyskuje pełny dostęp do serwisu uroda.com, w tym: zamieszczania, komentowania i oceniania artykułów, zdjęć, recenzowania produktów, usług i salonów, brania udziału w konkursach, udziału w dyskusjach na naszym forum itp.

Rejestracja jest obowiązkowa, aby moc w pełni korzystać z serwisu.

Korzystający z serwisu uroda.com mogą pozostać anonimowi. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez uroda.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do uroda.com wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach serwisu.

Przetwarzamy dane Użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań Użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Uroda.com jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów - w takim wypadku uroda.com, świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu cookies. Cookies to dane, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go rozpoznać przy ponownym połączeniu. Używamy cookies do zapamiętania informacji o Internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się kim są, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. To Użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku się rozwijać. Cookies są ustawiane przy wejściu i wyjściu z serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy.

W serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Na uroda.com zabrania się zamieszczania treści pornograficznych, treści nagannych moralnie i uważanych za powszechnie za nieetyczne. Za łamanie tych zasad uroda.com zastrzega sobie możliwość do zablokowania, a nawet usunięcia konta danego Użytkownika z serwisu.

PAMIĘTAJ!
Gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi Osobami, to po zakończeniu korzystania z serwisu wyloguj się, czyli wyjdź ze swojego konta, aby nikt nie mógł się na nie zalogować. Dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i obsługa serwisu uroda.com. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

do góry strony