Uroda.com / Artykuły / Regulamin Internetowego Konkursu „Patent na Kosmetyk”

Artykuły

Regulamin Internetowego Konkursu „Patent na Kosmetyk”

2011-02-01


Autor: em

Źródło: Uroda.com

Regulamin Internetowego Konkursu „Patent na Kosmetyk”
 
Celem Konkursu Internetowego: Patent na kosmetyk, zwanego dalej Konkursem, jest wybranie najbardziej pomysłowej, oryginalnej i zgodnej z tematem, odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wszyscy zainteresowani mają możliwość udzielenia odpowiedzi.
 
Użyte określenia
•    Redakcja - Redakcja Serwisu Uroda.com, prezentowanego w sieci pod adresem www.uroda.com
•    Konkurs - Internetowy Konkurs  „Patent na kosmetyk” organizowany na stronach Serwisu Uroda.com, pod adresem www.uroda.com
•    Uczestnik - każdy internauta, spełniający formalne warunki zawarte w regulaminie,  który nadeśle prace do Konkursu wraz z oświadczeniem, że jest ich autorem i że jego prace nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.
•    Praca – krótka odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu.
•   Użytkownik - każdy internauta korzystający z Serwisu Uroda.com, pod warunkiem, że jest zarejestrowany


Postanowienia ogólne
•    Organizatorem Konkursu jest Redakcja Serwisu Uroda.com
•    Konkurs rozgrywany jest na stronach portalu www.uroda.com
•    Konkurs polega na ocenie przez Jury nadesłanych odpowiedzi
•    W konkursie mogą brać udział zarejestrowani użytkownicy serwisu Uroda.com
•    W konkursie można umieścić jedną odpowiedź


Uczestnicy Konkursu
•    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie
•    Uczestnikiem Konkursu może być tylko zarejestrowany Użytkownik portalu Uroda.com
•    Uczestnik Konkursu odpowiada za autentyczność nadesłanych prac

Jury Konkursu i głosowanie
•    Jury Konkursu stanowi: Redakcja Uroda.com
•    Obrady Jury są tajne, a jego werdykt nie podlega cofnięciu.
•    Ocenie podlega pomysłowość i oryginalność wpisu, a także jego zgodność z tematem

Nagrody
•    Uczestnik którego wpis uzyska najwyższą ocenę jury, otrzyma kosmetyk prezentowany w danym etapie Konkursu.
•    Uczestnik który otrzymał nagrodę, jest zobowiązany do przesłania swoich danych adresowych do wysyłki nagrody, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres redakcja@uroda.com
•    Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania nagrody, w wyniku błędów Poczty Polskiej.
•  Redakcja wysyła nagrody do 15 dni od ogłoszenia wyników
•  Nagrody wysyłane są tylko na terytorium Polski
•  Redakcja zastrzega sobie prawo do losowego wybrania zestawu kosmetyków dla zwycięzców konkursu.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg konkursu w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora.

Postanowienia końcowe
•    Uczestnik Konkursu nadsyłając prace oświadcza, że zostały wykonane przez niego osobiście i bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich.
•    Redakcja nie odpowiada za naruszenia praw autorskich przez Uczestników Konkursu i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć Prace co do których zachodzi podejrzenie ich autentyczności.
•    Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich Uczestników Konkursu przez Użytkowników Serwisu poprzez nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie Prac.
•    Redakcja zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 

 

Ocena: 33

Komentarze (31)

 

 • 2013-02-22 22:21:46
  izabelcia921
  ;)
  IP: 178.214.6.13
 • 2013-02-07 21:09:24
  tak z innej beczki udało mi się schudnąć całe 50 kiologramów. Moja walka trwała czternaście długich miesięcy, wypełnionymi codziennymi ćwiczeniami, więcej szczegółów znajdziecie pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=L2nt73r3wPA umieściłam pod filmikiem, krótką informację oraz przykładowy dzień diety.
  IP: 83.27.187.169
 • 2012-11-26 00:44:20
  to jeszcze takie małe pytanie jak zostaniemy poinformowaniu o wyniku konkursu??
  IP: 31.183.0.169
 • 2012-11-14 11:47:19
  kiedy wyniki konkursu będą opublikowane?
  IP: 83.24.237.148
 • 2012-10-10 19:58:04
  I KTO WYGRAŁ??
  IP: 94.251.165.220
 • 2012-10-05 12:07:31
  Najczesciej w swoim wygladzie zmieniam kolor wlosow. Wlosy widac zawsze jak czlowiek jest tylem, przodem. Zadbane wlosy swiadcza o tym, ze kobieta dba o siebie.
  IP: 94.42.176.132
 • 2012-09-20 15:07:12
  moje patenty na handrę na jesień: czytanie książki, wspólne spacery z rodziną, zbieranie liści wraz z dziećmi i mężem
  IP: 81.219.62.66
do góry strony